ZEGVELD: Vrijdag 15 oktober 2010 is een nieuwe polsstokclub opgericht. De vereniging zal het polsstokverspringen aan gaan bieden in- en om Zegveld.

Op vrijdagavond 20 augustus 2010 was er een polsstokverspringdemonstratie in Zegveld. Ruim 200 inwoners uit Zegveld waren enthousiast en lieten hun belangstelling blijken. De groep vrijwilligers die dit evenement organiseerde heeft besloten dit initiatief een vervolg te geven. Zij zal, na de positieve belangstelling, de komende jaren het polsstokverspringen gestructureerd in Zegveld aan gDSC00715aan bieden.

Anton Kastelein, Gerard van Ingen, Pieter Hielema en Floris van Elzakker zullen het eerste bestuur van de club vormen. Terwijl ook Jaco de Groot, inwoner van de gemeente Woerden, zich zal inzetten voor de nieuwe vereniging. De club zal proberen in de wintermaanden een goede accommodatie aan te leggen zodat er vanaf half april jeugdtrainingen georganiseerd kunnen worden. De vereniging overlegt nog wel met onder andere de gemeente Woerden over de mogelijkheden.

De Polsstokclub Zegveld sluit zich direct aan bij de Polsstokbond Holland (PBH) en is hiermee de vijfde telg van de Polsstokbond Holland. De Polsstokbond Holland bestaat dit jaar 50 jaar, een mooi moment om de sport weer verder uit te dragen in de regio. Samen met het Frysk Ljeppers Boun (FLB) zijn er nu 12 polsstok/fierljepverenigingen in Nederland.

DSC00718

Schansrecords

Senioren Junioren Jongens Dames
Schansrecords Jaco de Groot 21.04 Erwin Timmerarends 20.70 Reinier Overbeek 17.94 Dymphie van Rooijen 17.50
Schansrecords 2016 Jaco de Groot 21.04 Paul van Meijeren 18.79 Reinier Overbeek 17.94 Dymphie van Rooijen 17.50

Records gesprongen in Zegveld:

Datum Record Naam Afstand
11 juni 2016 Nederlands Record Dames Dymphie van Rooijen 17.50
11 juni 2016 Hollands Record Dames Dymphie van Rooijen 17.50
15 augustus 2015 Nederlands Record Junioren Erwin Timmerarends 20.70