Op vrijdag 15 oktober 2010 is de polsstokclub in Zegveld opgericht. De vereniging biedt het polsstokverspringen aan in en om Zegveld.

Op vrijdagavond 20 augustus 2010 was er een polsstokverspringdemonstratie in Zegveld. Ruim 200 inwoners uit Zegveld waren enthousiast en lieten hun belangstelling blijken. De groep vrijwilligers die dit evenement organiseerde heeft besloten dit initiatief een vervolg te geven. Zij zal, na de positieve belangstelling, de komende jaren het polsstokverspringen gestructureerd in Zegveld aan gDSC00715aan bieden.

Anton Kastelein, Gerard van Ingen, Pieter Hielema en Floris van Elzakker vormden het eerste bestuur van de club, terwijl ook Jaco de Groot, inwoner van de gemeente Woerden, zich inzette voor de nieuwe vereniging.

Intussen zijn er ca 45 wedstrijdspringers actief bij de Polsstokvereniging Zegveld!

De Polsstokclub Zegveld is aangesloten bij de Polsstokbond Holland (PBH). Samen met het Frysk Ljeppers Boun (FLB) zijn er nu 13 polsstok/fierljepverenigingen in Nederland.

DSC00718

Locatie van de polsstokvereniging
[wpgmza id=”1″]